Training

 

Herstelkring

 

 

 

Een Restorative Circle of herstelkring is een manier om een conflict te hanteren

in een gemeenschap, gezin, buurt, wijk, dorp, school, vakgroep, universiteit,

vereniging, overheidsinstantie, bedrijf of welke samenleving- of

samenwerkingsorgaan dan ook.

Door een restorative systeem te installeren, worden de randvoorwaarden

geschapen voor alle betrokkenen binnen een gemeenschap om elkaar

te horen in het diepst van elkaars wezen en elkaar als mens te ontmoeten.

Daarna kunnen afspraken gemaakt worden om waar mogelijk de balans

te herstellen, opdat een ieder weer verder kan zonder elkaar te

haten of te negeren.

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen.

 

 
beeld & inhoud © Roger Vossen
Webdesign: DroomWever.net